Logo

Sportski kriterijumi:

Postoji nekoliko Američkih univerzitetskih liga i svaka od njih obuhvata određen broj sportskih programa. Bez obzira na kojem nivou planirate da se takmičite, jedna od najvažnijih stvari je da imate čistu sportsku istoriju, tj. da dokažte da se nikada niste takmičili na profesionalnom nivou i primali novčane kompenzacije za takmičenje u sportu kojim se bavite. Naše usluge su namenjene isključivo za sportiste koji se nikada nisu profesionalno bavili sportom. Da bi ovo verifikovali, određene sportske lige poput NCAA & NAIA imaju takozvani “Eligibility Center” gde svaki student-sportista mora da se registruje da bi mogao da igra. Pored same registracije, potrebno je ispuniti sve akademske i sportske kriterijume za takmičenje, a neke od najvažnijih uslova pročitajte u nastavku.

Akademski kriterijumi:

Većina univerzitetskih institucija u SAD zahteva od studenata čiji maternji jezik nije Engleski da polažu TOEFL test (Test Of English as Foreign Language). Da bi upisali željeni fakultet, svi studenti moraju ostvariti minimum 61 bod na TOEFL testu, a određene škole zahtevaju i bolji rezultat. Ovo se ne odnosi na pojedine Junior koledže (dvogodišnje fakultete) koji ne zahtevaju polaganje TOEFL-a. Ostali akademski kriterijumi za upis su propisani od strane samog univerziteta i lige u kojoj se takmiče.

NCAA NCAA kriterijumi:

Da bi se takmičili u NCAA diviziji 1 ili diviziji 2, svaki student-sportista mora da polaže jedan od standardizovanih koledž testova (SAT ili ACT). U zavisnosti od proseka u srednjoj školi i divizije u kojoj student ima nameru da se takmiči, određen rezultat na testu će biti neophodan i on se određuje NCAA skalom koju imate u prilogu. Da bi student-sportista dobio status “academic-qualifier” i mogao da se takmiči na NCAA D1 univerzitetu potreban je minimalni prosek od 2.3 u srednjoj školi (po Američkom GPA sistemu) i prosek od 2.0 za treniranje sa univerzitetskom ekipom.

Ovde možete videti dodatne uslove za takmičenje u NCAA ligi:
ncaa-class-of-2016

*Ovo je efektivno od 1 Avgusta 2016 godine.

NCAA D2 univerziteti zahtevaju od svakog studenta-sportiste da imaju minimalni GPA u srednjoj školi 2.0 i 820 bodova na SAT-u. Počevši od 1 Avgusta 2018, svi NCAA D2 univerziteti će koristiti skalu kao i NCAA D1.

* Napomena: Srednjoškolski prosek u SAD po GPA sistemu je od 0 do 4 (A=4;B=3;C=2,D=1;F=0)
* Napomena: Kada se prijavljujete za SAT/ACT test, kucajte kod “9999” da bi vam se rezultati poslali direktno u NCAA Eligibility Centar.
* Napomena: NCAA Eligibility Centar: http://eligibilitycenter.org

NAIA NAIA kriterijumi:

Da biste mogli da se takmičite u NAIA ligi, morate da se registrujete za NAIA Eligibility Centar i ispunite dva od tri ponuđena uslova:

  1. Ostvariti minimum 2.0 GPA na 4.0 skali.
  2. Maturirati u top 50% generacije.

* Napomena: Dokaz o maturi mora biti poslat NAIA Eligibility Centru direktno od škole!

  3. Jedan od sledećih rezultata:

 • SAT 940 ili SAT 860 ako je test rađen pre 1 Marta 2016
 • ACT 18

NJCAA NJCAA kriterijumi:

Da biste se takmičili na jednoj od tri divizije NJCAA (Liga Junior koledža) treba da ispunite sledeće uslove:

  1. Morate imati diplomu srednje škole.
  2. Morate ispuniti sve uslove koledža za koji aplicirate, kao što su određen prosek u srednjoj školi i rezultat na TOEFL-u (61 za većinu Junior koledža).
  3. Morate prijaviti minimum 12 kredita svaki semestar i ostvariti minimum 2.0 GPA.