Želeo bih da se zahvalim Rising Stars International timu što su mi pomogli da nađem akademsku školarinu na American College of Greece u Grčkoj. Oduševljen sam njihovim profesionalizom i naporom da moje edukativne ciljeve ostvare.

Related Post