Odrastajući u Francuskoj, uvek sam imao veliku ambiciju da igram tenis i pohađam univerzitet u SAD. Zahvaljujući Rising Stars International organizaciji, uspeo sam da
napravim dobar video materijal, predstavim se trenerima i dobijem tenisku stipendiju za Delta State Univerzitet.

Related Post